Fout bij het starten van de viewer

De configuratie kon niet worden geladen.

Er zijn momenteel geen plannen geselecteerd.

Legenda

We horen graag van u hoe u het gebruik van het digitale plan ervaart. Deel uw ervaring via www.gelderland.nl.

Help

Selecteer een plan

Klik op “Plannen selecteren” (links van dit venster) en maak een keuze voor 1 of meer plannen.
De plannen worden zichtbaar gemaakt op de kaart.
De inhoudsopgave van het plan verschijnt aan de linkerkant van het scherm.
Vink een of meer (sub) onderwerpen naar keuze aan.
De (sub)teksten verschijnen in het tekstvak.

Prik in de kaart

Prik met de linkermuisknop op de kaart (er verschijnt een punaise)
In de inhoudsopgave (links) verschijnt (geel gearceerd) het (sub)onderwerp van toepassing.
Vink het (sub)onderwerp aan in de inhoudsopgave.
Het (sub)onderwerp wordt zichtbaar op de kaart en als tekst.

Legenda

Open de legenda rechtsboven in de kaart door erop te klikken

Overzichtskaartje

Het overzichtskaartje rechts onderin de kaart geeft het geselecteerde gebied weer.
Selecteer een ander gebied door de grijze selectie te verschuiven.
Of pas het overzichtkaartje aan met de pijltjes linksboven in de kaart.

hoofdstuk 4 Mooi Gelderland

4.2 Natuur en landschap in Gelderland

De provincie en haar partners streven samen naar een compact en hoogwaardig stelsel van onderling verbonden natuurgebieden en naar behoud en versterking van de kwaliteit van het landschap. Natuur en landschap zijn het kapitaal van Gelderland. De opgaven die de provincie en haar partners hierbij zien, zijn:

 • het behouden en mogelijk vergroten van de biodiversiteit (soortenrijkdom) in de natuur;
 • het verbinden van de Gelderse natuur met natuurgebieden in aangrenzende provincies en Duitsland;
 • het betrekken van de mensen in een gebied bij het beheer van hun natuur en landschap.

Ambitie en rol van de provincie

De volgende uitgangspunten staan aan de basis van het provinciale beleid voor natuur en landschap:

 • de provincie gaat zorgvuldig om met natuur en landschap;
 • de provincie vergroot de maatschappelijke betrokkenheid en het eigenaarschap;
 • de provincie houdt ontwikkeling en beheer van natuur en landschap haalbaar en betaalbaar;
 • de provincie biedt ruimte voor ontwikkelingen die verenigbaar zijn met natuur- en landschapsdoelen. Bij nieuwe ontwikkelingen is veelal een transparante afweging noodzakelijk over de exacte locatiekeuze conform de Gelderse ladder voor duurzaam ruimtegebruik.

Deze ambitie en rol staan ook in relatie tot de bevindingen uit de PlanMER: beleid voor natuur en landschap.

De bescherming van bos en natuur buiten het Gelders Natuurnetwerk en de Groene Ontwikkelingszone is een verantwoordelijkheid van gemeenten. De provincie heeft daarom de provinciale richtlijn Bos- en natuurcompensatie ingetrokken.

Rolopvatting

De provincie is:

 • normerend
 • ondernemend
 • inspirerend
 • verbindend