Planoview

Beheer van plannen en aanvullende teksten

IDgis

Groepen

Deel plannen en themalagen in door ze toe te kennen aan specifieke groepen. Planoview kan opstarten met één specifieke groep plannen.

Beheer groepen

Plannen

Plannen kunnen worden toegevoegd door een GML-bestand te uploaden. Tevens worden de instellingen voor weergave van plannen gewijzigd en kunnen er aanvullende bestanden worden toegevoegd.

Beheer plannen

Planteksten

Voeg eigen aanvullende tekst toe aan de tekstobjecten van een plan. Deze tekst wordt in Planoview in een apart kadertje getoond, maar maakt geen onderdeel uit van het "officiële" plan.

Beheer aanvullende teksten

Kaarten

Beheer themalagen, ondergrondlagen en lagen in de overzichtskaart. Deze lagen kunnen worden geconfigureerd door gebruik te maken van bestaande kaartservices.

Beheer themalagen

Beheer ondergrondlagen

Beheer overzichtslagen